Požarna zaščita prostorov, kamina - suhomontažna slikopleskarska dela

Pojdi na vsebino

Glavni meni:

Požarna zaščita prostorov, kamina

Storitve - sistemi


Požarna zaščita ali varnost je skupni izraz za vse ukrepe, ki preprečujejo oziroma omejujejo širjenje ognja. Ognjevarnost stavb je pomembna, ker nudi boljšo zaščito objektov in varnost ljudi pred ognjem oziroma požarom. Njen namen je, da prepreči poškodbe oseb in predmetov v stavbnih objektih. Pri suhi montažni gradnji, je zelo pomembna pravilna izvedba, saj preprečuje širjenje ognja oziroma ga omeji na določeno področje. Protipožarna zaščita mavčnih plošč (GKF, Promat,...), zadošča vsem predpisom zahtev protipožarne varnosti v objektih. V posameznih članicah EU so ukrepi opredeljeni v zakonodaji in so zakonsko določeni. Vendar se od članice do članice razlikujejo. Strukturna protipožarna zaščita, pa je skladna z določili zveznih zakonov in direktive EU.

Požarno zaščito se meri v času, ki ga ogenj potrebuje za širjenje - ognje odporno:

             - ognjevzdržno / ognjevzdržno najmanj 30 minut
             - visoko ognjevzdržno / zelo ognjevzdržno najmanj 60 minut
             - požarno odporen / odporen na ogenj vsaj 90 minut
             - zelo ognjevarna / zelo ognjevarna najmanj 180 minut

S pravilno izvedbo in uporabo za to predpisanih gradbenih proizvodov in elementov, pripomoremo k večji varnosti ljudi in objektov. Eden pomembnejših protipožarnih gradbenih ukrepov za omejevanje širjenja požarov znotraj objektov je deljenje objektov na požarne sektorje. S tako imenovani požarnimi zidovi, ki razdelijo objekt na dva oziroma več požarnih sektorjev.


GRADBENI MATERIALI


Gradbene materijale v osnovi delimo na:
             -  negorljive gradbene materiale – ne vsebujejo organskih snovi:
                                - se ne morejo vžgati
                                - ne prispevajo k požarni obremenitvi
                                - ne omogočajo širjenja požara s plameni, ampak le s prenosom toplote
                PRIMERI: armiran beton, jeklo, aluminij, opeka, mavčna plošča, steklo.

              - gorljive gradbene materiale – pretežno vsebujejo ogljik in vodik:
                                - nad točko vžiga gorijo s plamenom in žarom;
                                - omogočajo prenos požara s plameni in različnimi načini prenosa toplote;
                                - prispevajo k požarni obremenitvi;
                                - delimo jih še po vnetljivosti, in sicer na:
                                         - težko vnetljive (ko plamen odmaknemo, ugasnejo ali tlijo)
                                         - normalno vnetljive (po vnetju gorijo naprej)
                                         - lahko vnetljive (gorijo hitro, jih ni dovoljeno uporabljati za gradnjo)
                PRIMERI: les, umetne mase-plastika, poliuretan PU.

Več informacij in zakonskih zahtev, si lahko ogledate na spletnih straneh pravno-informacijskega sistema RS.

Poskrbimo za varnost in da ogenj ostane samo v kaminu.

požarna varnost
Kontakt :

telefon  00386 (0)41 738 280
hitraprenova.si  https://hitraprenova.si

Vse pravice pridržane. © hitraprenova.si
Nazaj na vsebino | Nazaj na glavni meni