Požarna zaščita objekta - Suhomontažna gradja

Pojdi na vsebino

Požarna zaščita objekta

Storitve

Požarna zaščita prostorovPožarna zaščita ali varnost je skupni izraz za vse ukrepe, ki preprečujejo oziroma omejujejo širjenje ognja. Ognjevarnost stavb je pomembna, ker nudi boljšo zaščito objektov in varnost ljudi pred ognjem oziroma požarom. Njen namen je, da prepreči poškodbe oseb in predmetov v stavbnih objektih. Pri suhi montažni gradnji, je zelo pomembna pravilna izvedba, saj preprečuje širjenje ognja oziroma ga omeji na določeno področje. Protipožarna zaščita mavčnih plošč (GKF, Promat,...), zadošča vsem predpisom zahtev protipožarne varnosti v objektih. V posameznih članicah EU so ukrepi opredeljeni v zakonodaji in so zakonsko določeni. Vendar se od članice do članice razlikujejo. Strukturna protipožarna zaščita, pa je skladna z določili zveznih zakonov in direktive EU.

Ognje odporno


Požarno zaščito se meri v času, ki ga ogenj potrebuje za širjenje - ognje odporno:
- ognjevzdržno / ognjevzdržno najmanj 30 minut
- visoko ognjevzdržno / zelo ognjevzdržno najmanj 60 minut
- požarno odporen / odporen na ogenj vsaj 90 minut
- zelo ognjevarna / zelo ognjevarna najmanj 180 minut


Omejitev požara v objektu

S pravilno izvedbo in uporabo za to predpisanih gradbenih proizvodov in elementov, pripomoremo k večji varnosti ljudi in objektov. Eden pomembnejših protipožarnih gradbenih ukrepov za omejevanje širjenja požarov znotraj objektov je deljenje objektov na požarne sektorje. S tako imenovani požarnimi zidovi, ki razdelijo objekt na dva oziroma več požarnih sektorjev.

Gorljivi gradbeni materiali:


Pretežno vsebujejo ogljik in vodik:
- nad točko vžiga gorijo s plamenom in žarom;
- omogočajo prenos požara s plameni in različnimi načini prenosa toplote;
- prispevajo k požarni obremenitvi;

Delimo jih še po vnetljivosti, in sicer na:
- težko vnetljive (ko plamen odmaknemo, ugasnejo ali tlijo)
- normalno vnetljive (po vnetju gorijo naprej)
- lahko vnetljive (gorijo hitro, jih ni dovoljeno uporabljati za gradnjo)
    
PRIMERI:
les, umetne mase-plastika, poliuretan PU.

Negorljivi gradbeni materiali


Ne vsebujejo organskih snovi:
- se ne morejo vžgati
- ne prispevajo k požarni obremenitvi
- ne omogočajo širjenja požara s plameni, ampak le s prenosom toplote

PRIMERI:
armiran beton, jeklo, aluminij, opeka, mavčna plošča, steklo.

Poskrbimo za varnost in da ogenj ostane v kaminu.Zanima me prenova, ...

Pristava pri Mestinju 24
3253 Pristava pri Mestinju
spletni blog
IZVEDBE
Nazaj na vsebino